Διαλογισμός

17 Ιουλίου, 2021

It is an invitation !

It is an invitation and I will be glad to find you there ! Join me for.. Reiki Lessons: 1,2,3 Degree and Master. For reconnection with […]
17 Ιουλίου, 2021

Είναι μία πρόσκληση !

Είναι μία πρόσκληση για εσάς και θα χαρώ να σας βρω εδώ! Μαθήματα Reiki: 1,2,3 Βαθμός και Μάστερ, για επανασύνδεση με την ζωτική ενέργεια της ζωής. […]
2 Φεβρουαρίου, 2020

“Help your LOTUS to open®”. Meditation Events by Angeliki Petrova Meditation Coach some of you maybe know me as Prem Punam* my sannyas name by OSHO

Thank you for visiting my page.Get acquainted with me.Κnow me apart from an Artist and as a Meditation Teacher.For those who rememered me, I was the […]