Διαλογισμός

Μάιος 30, 2019

Nature and Reiki, Vital Energy of Life

Aυτό το δέντρο με καλοδέχτηκε και είπα να ξαπλώσω στην αγκαλιά του..να μοιραστώ την ενέργεια μου μαζί του , να μοιραστεί την ενέργεια του μαζί μου..να […]
Μάιος 17, 2019

Reiki

Μάιος 9, 2019

Το μπλέ χρώμα του ουρανού

Μάρτιος 18, 2019

Ω Χάριτες…

Ιανουάριος 30, 2019

“Help your LOTUS to open®”. Meditation Events by Angeliki Petrova/Meditation Coach. Some of you maybe know me as Prem Punam* my sannyas name by OSHO.