ΣΧΕΤΙΚΑ

Γεννήθηκα στην Αθήνα.
Ασχολούμαι με την
Τέχνη της Ζωγραφικής
από την πολύ μικρή μου
ηλικία ως
έμφυτο ταλέντο.

Η
συλλογή
μου