Διαλογισμός

2 Φεβρουαρίου, 2020

“Help your LOTUS to open®”. Meditation Events by Angeliki Petrova Meditation Coach some of you maybe know me as Prem Punam* my sannyas name by OSHO

Thank you for visiting my page.Get acquainted with me.Κnow me apart from an Artist and as a Meditation Teacher.For those who rememered me, I was the […]
30 Μαΐου, 2019

Nature and Reiki, Vital Energy of Life

Aυτό το δέντρο με καλοδέχτηκε και είπα να ξαπλώσω στην αγκαλιά του..να μοιραστώ την ενέργεια μου μαζί του , να μοιραστεί την ενέργεια του μαζί μου..να […]
17 Μαΐου, 2019

Reiki