“Φέρτε τον Διαλογισμό και τη Σιωπή στις καθημερινές σας δραστηριότητες.”